vrijdag, oktober 26, 2012

Heidelberg

Zoals eerder gezegd, verblijf ik twee maanden voor onderzoek in Heidelberg. Na een kort bezoek in 1992 en in 2010 heb ik nu de tijd om het prachtige Schloss wat beter te verkennen. En maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van dit eeuwenoude kenniscentrum. Heidelberg was in de zestiende eeuw zeer belangrijk voor de receptie van het Neostoïcisme en Justus Lipsius' humanisme (zie Michael Stolleis' Geschichte des Öffentlichen Rechts in Deutschland, Band 1). In de zeventiende eeuw bekleedde de grote rechtsgeleerde Samuel Pufendorf er een leerstoel natuur- en volkenrecht.

Lodewijk XIV heeft in Heidelberg, hoofdstad van het keurvorstendom van de Palts, lelijk huis gehouden in de Negenjarige Oorlog (1688-1697): de stad werd compleet verwoest, van het kasteel bleef enkel nog een ruïne over. De wederopbouw in de achttiende eeuw is evenwel zeer geslaagd, waardoor de oude stad vandaag een mooi geometrisch grondplan heeft. De brokstukken van het kasteel verwierven in de negentiende eeuw overigens faam als inspiratiebron voor menige romantische dichter.

Gekenmerkt door bijzonder ingewikkelde godsdienstige vragen (katholiek ? gereformeerd ? de hoofdkerk (Heiliggeistkirche) werd een tijd bestemd voor dubbel gebruik), was Heidelberg in het begin van de zeventiende eeuw een nest van protestantisme. Keurvorst Frederik had ambities om koning van Bohemen te worden en huwde met de dochter van de Engelse koning Jacobus I. Via dit akkoord kwam in 1714 Georg Ludwig van Hannover op de Britse troon. Het verging Frederik niet zo goed: hij verloor de kroon van Bohemen na de Slag bij de Witte Berg in 1621. De Palts, sinds de middeleeuwen een keurvorstendom, werd gedegradeerd ten voordele van Beieren, waar het katholieke huis Wittelsbach de plak zwaaide. De keurvorstentitel keerde wel terug aan het einde van de oorlog.

De regerende familie stierf af en toe uit, waardoor katholieke keurvorsten -die uiteraard de tolerantie niet erg genegen waren- probeerden de schaapjes terug in de juiste stal te krijgen. De lijn Palts-Neuburg, dikke vriendjes met de katholieke Keizer in Wenen, stond een eind af van de "Winterkoning" van Bohemen. Ook geografisch: de hertogdommen Berg en Gullik, veel noordelijker aan de Rijn, behoorden eveneens tot het Palts-Neuburggebied. Rond 1740 stierf die echter opnieuw uit, ten voordele van de zijtak Palts-Sulzbach. Intussen was Mannheim nieuwe hoofdstad geworden, waar een stadsslot werd opgetrokken. Heidelberg was zo niet langer het centrum van de Palts.Geen opmerkingen: