zaterdag, oktober 06, 2012

Re-post: de gemeenteraadsverkiezingen van 1982

Een oude post van juli 2006, die eigenlijk nog wel actueel blijft. Dertig jaar geleden ging het er best wel hevig aan toe in Zingem :-).
Een mens rommelt al eens in de kasten thuis en ontmoet dan wel een paar verrassingen. Zoals een half uur geleden, een bundeltje campagnemateriaal uit 1982. Al meer dan 150 jaar is de liberale partij, dan de PVV, aan de macht in mijn gemeente Zingem. Ook na de fusie met omliggende gemeenten Huise en Ouwegem blijft de liberale dominantie. De christendemocratische lijst CVP-GMB bijt in het zand in 1976.

Vreemde eend in de bijt is dit keer de lijst Anders. Onder de grappige slogan "Anders, dus beter!" trekt een bont allegaartje van rood, geel en onafhankelijk naar de kiezer. Tussen de stemmenkanonnen van de liberale partij en de CVP haalt Anders net genoeg stemmen om een patstelling te creëren: 7 zetels voor de CVP, 8 voor de PVV. Geen meerderheid (gemeenteraad bestaat uit 17 zetels) mogelijk zonder de "Anders"-mensen. Enige twee rechtstreekse verkozenen: Marc Rogge (lijsttrekker, SP, 445 stemmen) en Jean Pierre Cnudde (tweede plaats, SP, 448 stemmen).


Wie wordt burgemeester? Jean Pierre Cnudde. En niet de liberale uittredend burgemeester Marcel Cnudde (1 428) of de CVP'er Roger Heyse (999). Dankzij drie stemmen meer dan de eerste man, en de onmisbaarheid van "Anders". Blijkbaar charmeerde zijn profiel als "eerstaanwezend" assistent in de wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent, lid van het federale SP-bureau, lesgever bij het vormingsinstuut van het ABVV, voorzitter van de lokale SP, lid van de nationale SP-raad, expert bij de E.E.G. en ex-kabinetard op Economische Zaken voldoende mensen om er als nieuwkomer meteen bij te zijn. En hoe...

De nieuwbakken burgemeester behaalde overigens een betere Dewachterscore dan de andere niet-PVV-kandidaten, wat ook een verklaring kan zijn voor het omgorden van de sjerp: 448*100/770 + 448/500 = 59,1 en meteen meer dan bijvoorbeeld Heyse, die met 999 stemmen wel een lijst van 1912 kiezers moest dekken (54)/

Wat je natuurlijk doet, als je een kopie van een proces-verbaal met de verkiezingsuitslag bekijkt, is eens opsporen welke andere "gekende" gezichten van toen nu nog meedraaien. Dat blijken er toch niet zo veel te zijn als gedacht. Huidig VLD-gemeenteraadslid Michel Meirlaen (771 stemmen) veroorzaakte behoorlijk wat opschudding door zijn overstap van de CVP naar de PVV (waardoor Jean Pierre een minderheidsburgemeester werd). De geruchtmakende "transfer" gaat niet ongemerkt voorbij; een aanzienlijk aantal persknipsels becommentarieert de omstandigheden... niet altijd in lovende termen. Men insinueert onder andere dat de man in kwestie nooit zijn "ontslagbrief" zelf had kunnen schrijven, maar onder druk is gezet...


Huidig Samen-schepen Nadine Polfliet was toen nog met haar prille 27 jaar het gezicht van de CVP-jongeren (488 stemmen). Bij zijn eerste verschijning haalde familielid "nonkel" Felix Vermeiren als VU-man op de Anders-lijst 170 stemmen (het begin van een lange politieke loopbaan in de Zingemse gemeentepolitiek). Samen-lijstduwer bij de volgende verkiezingen en ex-schepen Achiel De Ruyck versierde 707 kiezersharten, ex-SP-voorzitster Marie-Jeanne Vandendriessche 244. Huidig onafhankelijk ocmw-raadslid Piet Vandenhove stak ook in 1982 de neus aan het venster (met een opvallend onsamenhangend opstel over levensduurte én te hoge belastingen...) en 173 mensen bleken daar brood in te zien.

Een ander kleurrijk "onafhankelijk" figuur, Walter Ghezels van de VU, die in 1994 als "A.L.L.E.E.N." naar de kiezer trok, haalde in 82 238 stemmen, nog een goede twintig meer dan bij zijn poging om het "alleen" te doen. Opvallende kandidaat in 1982 was Lieven De Vleeschouwer-Potvin. In de knipselmap vond ik een flyertje met het profiel van de 21-jarige CVP-kandidaat: "jongste kandidaat van Zingem"; "jongste kandidaat van het arrondissement"; "jongste kandidaat van België" "licentiaat in de wiskunde". Meteen goed voor 903 stemmen (en later een schepenzetel). Verder ook nog gesignaleerd: huidig VLD-raadsleden André De Wulf (toen al 925 bolletjes) en Rita De Vuyst (niet verkozen, maar toch nog 723...).

De woorden van de voordrachtsakte van Jean Pierre liegen er niet om. De strijd heeft in alle hevigheid gewoed en wederzijdse verwijten vliegen een paar weken na de verkiezingen (21.10.82) nog als Hezbollahraketten heen en weer: "Het is te Zingem algemeen bekend dat de houding van de huidige burgemeester, de heel Marcel CNUDDE, tijdens de voorbije legislatuur van die aard was dat hij zich totaal onmogelijk had gemaakt bij de GMB-CVP-gemeenteraadsleden en hun sympathisanten. Ter zake verwijzen wij naar de talrijke klachten die deze groep aan het Provinciaal Bestuur richtte.

... volgt een stuk verwijten aan het adres de PVV in de zaak Meirlaen om aan te tonen dat er weldegelijk een meerderheid bestaat voor de kandidaat-burgemeester en dat de "overloper" het enkel heeft gedaan omdat de liberalen hem zouden "broodroven"; dat Meirlaen al de omgekeerde beweging van PVV naar CVP had gemaakt voor de verkiezingen, omdat "hij zich onmogelijk met de PVV-handelswijze kon verzoenen"...

In de geest van het wetsvoorstel Coppieters, was het duidelijk dat men korruptie
(sic) terzake niet kan en mag honereren..."
Overigens, uit de laatste folder voor de verkiezingsdag (cover: zie bovenste van deze post) van dezelfde Meirlaen, het volgende citaat:

Goeiemorgen, "leider",

U weet het al geruime tijd: ik sta zondag niet aan uw kant. Gij moet zelfs niet voor mij op uw knieën gaan zitten, zoals die keer in de WC van het gemeentehuis -enkel emaanden geleden- toen gij mij, vijf minuten voor de gemeenteraad, smeekte om toch maar met U mee te stemmen. Het zal niet helpen...

Gij moet mij zelfs niet komen bedreigen. Net zoals op die zaterdagavond in de winter van '80, toen gij met een stuk in uw kraag bij mij thuis aan de deur stond te waggelen. "Als ik kon, stak ik u direkt in den bak", wauwelde gij toen.

En, "leider", vanaf dat merkwaardige moment begreep ik u perfekt: het enige wat gij wilt is een groep ja-knikkers. Baron Cnudde
(bedoeld: de liberale toenmalige burgemeester Marcel Cnudde, voor alle duidelijkheid) -voorheen beter bekend als baas Ganzendonck - (tiens, vanwaar kennen we dat?) domineert Zingem. Alleen "de leider" voert in het schepencollege het woord en neemt er de beslissingen.

En wie in uw partij durft praten, krijgt boel met de "baron".

En toch loont het vaak de moeite om te praten, "leider". Maar dan praten over U. Of liever: over uw stommiteiten

(... volgt een opsomming van concrete gevallen...)

De opvolger van wijlen de heren Amelot en De Smet
, die zo spaarzaam waren, gooit het mooie geld van alle Zingemnaren buiten langs deuren en vensters. Want hij wil zijn waanzinnige projecten kost wat kost doordrukken.

In heel Vlaanderen danst men de vogeltjesdans. in Zingem echter de miljoenendans.

Pas op, beste Zingemnaren. Laat u door "uw leider" niet beetnemen. Want hij is sluw als een vos, maar gevaarlijk als een hyena.

Daarom: maak een eind aan deze tirannie. Stem bewust voor de GMB-CVP. Voor een beter Groot-Zingem."


1982 was dus blijkbaar een behoorlijk legendarische en pittige stembusslag. In 1988 volgde overigens een afstraffing voor de PVV (dit keer in kartel met een stuk van de VU): min negen procent, een zetel kwijt. De nieuwe lijst Samen had het licht gezien en stoomde meteen naar 11 zetels op de 17 en 60% van de stemmen...

Geen opmerkingen: