donderdag, december 20, 2012

Nieuwe ploeg start in de Zingemse lokale politiekAfgelopen zaterdag werd in Zingem het nieuwe schepencollege voorgesteld. De komende jaren zullen drie vrouwen en drie mannen het vele werk op de plank met "volle goesting" aanpakken (denk maar aan de doortocht van Ouwegem).

De SAMEN-ploeg kreeg op 14 oktober opnieuw het vertrouwen van de kiezer. 10 zetels op 19. Status quo met de vorige verkiezingen (10 op 17), maar in reële termen een duidelijke overwinning. Door de aanwezigheid van een derde partij was de kans op een absolute meerderheid geringer. Uiteindelijk lijkt het erop dat de oppositiepartijen als communicerende vaten gewerkt hebben.

Uw dienaar neemt na zes jaar afscheid van de OCMW-raad, dankbaar voor de kans die hij zes jaar geleden kreeg om kennis te maken met de sociale realiteit (schuldbemiddeling, leefloon, steun aan asielzoekers... ) en de interne werking van een lokaal bestuur. Ik heb bijzonder veel bijgeleerd, en kon ondanks een drukke buitenlandse agenda toch nog nagenoeg alle zittingen bijwonen. Gezien de eindfase waarin mijn doctoraatsverhandeling zich nu bevindt, is het echter beter om me daarop te concentreren.

sp.a-bestuursleden Stephanie De Ruyck (Ouwegem) en uittredend voorzitster Mireille De Vos (Zingem) zullen zetelen in de OCMW-raad. sp.a-voorzitster Carine Seynaeve (Ouwegem) zetelt zowel in OCMW als gemeente, en zal als OCMW-voorzitter en lid van het schepencollege dezelfde bevoegdheden uitoefenen als in de eerste helft van de afgelopen legislatuur. sp.a concentreert zich op die manier op de vitale bevoegdheden voor een maatschappij waarin iedereen kansen krijgt (onderwijs) en niemand aan de kant gelaten wordt (OCMW).

Meer details vindt u op de website van sp.a Zingem en op de regionale site van Het Nieuwsblad.

Noteer overigens dat op 26 januari onze nieuwjaarsreceptie 2013 doorgaat om 18:30. Spreker is Kamerlid en provinciaal lijsttrekker uit 2010 Dirk Van Der Maelen.

Geen opmerkingen: