zondag, februari 24, 2013

Peiling La Libre Belgique (februari 2013)

Nihil novi sub sole. Het is wachten tot de VRT-peiling en die van Le Soir, die waarschijnlijk CD&V terug boven sp.a plaatsen... In Wallonië valt op dat de PS (volgens de peilers) 8% kwijt is ten opzichte van 2010, maar dat die steun in alle richtingen uiteen gaat. Het hangt wat af van de concentratie van de PTB-stemmen (in Luik ? Henegouwen ?), of daar effectief groot zetelverlies uit kan volgen. Momenteel bevinden zowel PTB+ als PVDA+ zich onder de kiesdrempel van 5%, maar dat kan pieken verhullen (Antwerpen ?). Op basis van de vorige uitslag kan je bijvoorbeeld stellen dat Lijst Dedecker, ondanks een algemeen peilingresultaat van 2,6%, misschien toch nog aan genoeg stemmen raakt in West-Vlaanderen om JMDD in de Kamer te houden. Voor Vlaanderen acht ik het onwaarschijnlijk dat de CD&V zo veel zou verliezen. Het ACW-verhaal (vooral de knullige N-VA-communicatie terzake) zou integendeel wel eens winst kunnen opleveren op de lange termijn.

Vergeet tenslotte niet dat deze peiling een foutenmarge heeft van 3,3%. Dat betekent dat sp.a op 11,6, 14,9 of 18,2% kan staan, CD&V op 10,8%, 14,1% of 17,4%. Eigenlijk is alles stabiel, of gebeuren er verschuivingen die de steekproef niet kan blootleggen. Het enige wat duidelijk is, is dat de N-VA ver vooraan staat (12% winst is groter dan de foutenmarge) en het VB zwaar inboet (van 12,6 naar 7%). En dat de PS in Wallonië betaalt voor deelname aan de regering (8% verlies is groter dan de foutenmarge). De verschillen in zeteltoewijzing hieronder zijn grotendeels het product van kleinere verschillen, die er misschien in realiteit niet zijn.


Nederlandse taalgroep*
groen 7 (+1 Oost-Vlaanderen, +1 Limburg)
sp.a 14 (+1 Antwerpen)
CD&V 13 (-1 West-Vlaanderen, -1 Antwerpen, -1 Limburg, -1 Vlaams-Brabant)
N-VA 38 (+2 West-Vlaanderen, +3 Oost-Vlaanderen, + 3 Antwerpen, +2 Vlaams-Brabant)
openVLD 9 (-2 Oost-Vlaanderen, -1 Antwerpen, -1 Vlaams-Brabant)
LDD 1 (op basis van deze peiling kan JMDD in West-Vlaanderen opnieuw verkozen raken)
VB 5 (-1 West-Vlaanderen, -2 Oost-Vlaanderen, -2 Antwerpen, -1 Limburg, -1 Vlaams-Brabant)

*rekening houdende met een kartel sp.a-groen in Limburg, wat een groene zetel extra oplevert, ten koste van CD&V

Franse taalgroep
Ecolo 9 (+1 Luik)
PS 22 (-2 Henegouwen, -2 Luik)
cdH 10 (+1 Waals-Brabant, ten koste van de PP)
MR 20 (+1 Henegouwen, +1 Luik) => er moet opgemerkt worden, dat de MR nu maar 15 zetels heeft, door de afsplitsing van 3 FDF'ers; eigenlijk bedraagt de winst 5 zetels, en geen 2; in Brussel zou de MR 5 zetels halen, het FDF 2)
FDF 2 (Brussel, 1 achteruit t.o.v. 2010, maar eigenlijk 2 winst ten opzichte van het aparte MR-resultaat)
PP 0 (-1)

Families
Groen 13 (+3)
Rood 36 (-3)
Oranje 23 (-3)
Vlaams-Nationalistisch 38 (+11)
Brussels 2 (-1)
Blauw 29 (+1)
Libertair-populistisch 1 (-1)
Extreem-rechts 5 (-7)

Meerderheden
Oranje-rood 59/150 (te weinig)
Olijfboom 75/150 (nipt te weinig*)
Oranje-blauw 52/150 (te weinig)
Tripartite 88/150 (genoeg**)

*een Olijfboomcoalitie met het FDF erbij zou dan weer wel een nipte meerderheid hebben
**aangezien de zesde staatshervorming nog moet worden uitgevoerd (financieringswet, bevoegdheden... is de kans klein dat er een 2/3 meerderheid nodig is in 2014)

Vlaams Parlement (MH = 63)
groen 10 (+5)* 
sp.a 20 (-5)*
CD&V 17 (-12)**
N-VA  52 (+36)**
openVLD 11 (-8)
LDD 1 (-7)
VB 8 (-12)
UF 1

*rood-groen kartel in Limburg verdeeld als 3 sp.a + 1 groen
**in 2009 was CD&V de sterkste partij bij de Vlaamse verkiezingen met bijna 23%, vandaar de grote terugval; omgekeerd is een verdrievoudiging bij N-VA, van 13 naar 39%, uitgedrukt in een heel grote zetelwinst (16 => 52)

Hier komen de "V-partijen" (N-VA+VB+LDD) bijna aan een meerderheid.

Geen opmerkingen: