donderdag, juni 20, 2013

Zetelverdeling peiling Ipsos/Le Soir/De Morgen (17 juni)

(De Kamer, afbeelding: historia.over-blog.com)

 De afsluitende peilingen van dit kwartaal kwamen de afgelopen weken binnen. Zowel de VRT/de Standaard- als de La Libre/Dedicated zagen een dipje voor de N-VA en een duik voor de PS. Aangezien alles evenwel binnen de foutenmarge lag, en uw dienaar dringender zaken te doen had, verscheen op deze blog geen zetelverdeling.

Trouw aan de laatste verdeling die ik in maart produceerde, keek ik nu toch wel nog eens naar de Ipsos/Le Soir/De Morgen-peiling. Het blijft uiteraard subjectief, maar ik behoud het vertrouwen in de oude "Libre"-peiling (cf. de Franstalige kranten wisselden van partner), ook al gaat ze door op het internet. Traditioneel staan CD&V en groen wat hoger bij de Standaard/VRT, om maar iets te zeggen.

Goed. Op pagina 3 van Le Soir van afgelopen maandag (17 juni) dook een zetelverdeling op die zowel de PTB als de PVDA een Kamerzetel toedichtte. Ik beschik uiteraard niet over de concrete gegevens, maar misschien is dit voor de Provincie Antwerpen wat overdreven. De 3,5% die de PVDA wordt toegemeten in de totale peiling is waarschijnlijk een optelling van een Antwerpse/Genkse/Gentse piek, met een veel meer afgevlakte aanwezigheid elders. Laat ons evenwel niet vergeten dat de PVDA, die de meeste kans heeft om in Antwerpen een zetel te halen in Kamer (24 zetels) of Vlaams Parlement (33 zetels), niet zomaar kan uitgaan van 1/24ste of 1/33ste van de uitgebrachte stemmen als kiesdrempel.

Ter verduidelijking: in de kieskring Antwerpen werden bij de recentste Kamerverkiezingen in 2010 1.096.182 geldige stemmen uitgebracht. Met 45.674 of 4,16% resp. 33.218 of 3,03% zou je dus een zetel moeten kunnen binnenhalen. Er geldt evenwel een wettelijke/decretale kiesdrempel van... 5%, of 54.809 stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen haalde de PVDA 21.720 stemmen in de stad Antwerpen, en 22.318 voor de provincieraad in het met de stad samenvallende kanton. Dat zijn er nog 33.000 te gaan. Waarvan er in oktober 2012 de helft gehaald werd (15.000 stemmen, als je de provinciedistricten Kapellen, Turnhout, Herentals, Lier, Mechelen en Boom samentelt). Door de fusie van Antwerpen en Mechelen-Turnhout tellen ook de landelijke gemeenten van de Kempen mee voor de kiesdrempel. Rest dan nog 18.000 stemmen. In procenten is het niet veel (1,6%), maar de vraag is natuurlijk vanwaar ze moeten komen. Doorbreken is (voor een linkse partij) eigenlijk een pak moeilijker dan voorheen.

Om die redenen heb ik dus de PVDA voorlopig buiten de zetelverdeling gehouden: het zal niet gemakkelijk zijn om de kiesdrempel te halen, door het gewicht van de landelijke gebieden. Een probleem dat ook sp.a en groen altijd parten speelt. De zetelverdeling in de krant zou de situatie moeten weerspiegelen die beantwoordt aan de vraag die men stelt bij de peiling: "als er vandaag verkiezingen zouden zijn, voor wie zou u dan stemmen ?".

In Luik denk ik dan weer wel dat de PTB een zetel kan halen. De partij zat er aan de flatterende score van 4,71% bij de provincieraadsverkiezingen. Een klein extra duwtje lijkt waarschijnlijk. In Henegouwen (2,5% in oktober 2012) lijkt de drempel nog veraf.

De kiesdrempel is wel een vrij wrang verhaal, in die zin dat de quotiënten om een zetel te halen (= deling van stemmenaantal door 1,2,3...) dikwijls lager liggen dan 5% (in deze oefening). Dat is het geval voor 5 van de 20 Oost-Vlaamse zetels, 1 van de 16 West-Vlaamse, 8 van de 24 Antwerpse, 1 van de 15 Brusselse en 7 van de 18 Henegouwse.

Bemerk overigens dat de procentuele duik van de PS (ongeveer 10% eraf sinds 2010) zich niet vertaalt in groot zetelverlies. Deels te verklaren door het disproportionele gewicht van Brussel (veel minder geldig uitgebrachte stemmen dan er inwoners zijn; cf. in 2009 waren er in Brussel 460.688 geldig uitgebrachte stemmen bij de gewestverkiezingen; Brussel krijgt nu 15 zetels = 30.713 stemmen per Kamerzetel, terwijl er dat normaal 40.000 zijn). Deels uiteraard ook door het in rook opgaan van een aantal procenten in deze peiling, die laat uitschijnen dat er eigenlijk geen alternatief is. Zo houdt de PS 10 van de 18 zetels in Henegouwen, zelfs indien ze zakt van 48% naar 34,89%. Een achteruitgang van... één zetel. De rest blijft stabiel. In de provincie Henegouwen was de verhouding geldige stemmen/ingeschrevenen in 2010 4/5.

Nu goed, hier is dan "mijn" zetelverdeling, die eigenlijk niet veel afwijkt van het patroon van de laatste maanden.

Kamer


Nederlandstaligen
groen 5 (gelijk, dankzij kartel in Limburg met sp.a) (5,75%)
sp.a 12 (-1: verlies West-Vlaanderen) (13,79%)
CD&V 14 (-3; verlies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) (16,09%)
N-VA 38 (+11; overal winst) (43,68% van de zetels met 35% van de stemmen)
openVLD 10 (-3; verlies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant) (11,49%)
VB 8 (-4; verlies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) (9,2%)

Franstaligen
Ecolo 9 (+1 Luik) (14,29%)
PTB 1 (+1 Luik) (1,59%)
PS 24 (-2; 1 winst in Brussel, -1 Henegouwen, -2 Luik) (38,1%)
CdH 10 (+1 Waals-Brabant) (15,87%)
MR 17 (+2; +2 Brussel, rekening houdende met de exit van het FDF) (26,98%)
FDF 2 (-1 Brussel) (3,17%)

Families
Groen 14 (9,33%)
Radicaal links 1 (0,67%)
Rood 36 (24%)
Oranje 24 (16%)
Vlaams-Nationalistisch 38 (grootste familie) (25,33%)
Brussels 2 (1,33%)
Blauw 27 (18%)
Extreem-Rechts 8 (5,33%)

Meerderheden
Olijfboom: 74 (geen meerderheid)
Tripartite: 87 (meerderheid)
Oranje-blauw-geel: 89 (meerderheid)
Paars-groen: 77 (meerderheid)

Vlaams Parlement

Zetelverdeling
groen 10 (-1 Limburg, -1 Vlaams-Brabant, +1 Antwerpen)
sp.a 17 (-1 Brussel, -1 Antwerpen)
CD&V 23 (-2 Limburg, -2 Vlaams-Brabant, -3 Antwerpen, -2 Oost-Vlaanderen, -1 West-Vlaanderen)
N-VA 42 (overal winst) (33,8% van de zetels met 35% van de stemmen, cf. oververtegenwoordiging Brussel; anders 35%)
openVLD 19 (-1 Vlaams-Brabant, -1 Antwerpen, -1 Oost-Vlaanderen)
VB 12 (-1 Limburg, -2 Vlaams-Brabant, -3 Antwerpen, -2 Oost-Vlaanderen, -2 West-Vlaanderen)
UF 1 (=)

Samen halen N-VA en VB dus geen meerderheid (54/124)

Meerderheden
Olijfboom 50 (geen meerderheid)
Tripartite: 59/124 (geen meerderheid)
Oranje-blauw-geel: 84 (meerderheid)

Conclusie: de N-VA is rekenkundig incontournable voor een nieuwe Vlaamse Regering, op basis van deze peiling.

Geen opmerkingen: