zondag, april 27, 2014

Peiling der peilingenVlak voor de echte verkiezingscampagne begint, kwamen er recent drie peilingen uit: La Libre Belgique/RTBf, Le Soir/RTL en de Standaard/VRT. Bij alle onderzoeken was een groot deel van de ondervraagden nog onbeslist (tot zelfs 40%), wat in Wallonië bijvoorbeeld misschien de hoge scores van PTB en PP verklaart. Niettemin zetten de cijfers toch de sfeer voor de kiescampagne en de maatstaf waarmee vooruitgang, succes, teleurstelling of nederlaag zal worden beoordeeld. Men verwacht unaniem een grote N-VA-overwinning in Vlaanderen (5% beter dan in 2010, 33-34-33 zetels, of 6 à 7 beter dan nu) en (voor de peilingen die Wallonië en Brussel meenemen) een opstoot van de PTB in Franstalig België (zelfs in Brussel), die de PS in de problemen kan brengen. Toch valt bij dit laatste op dat een kleine spurt van de PS voldoende is om een pak zetels terug op te pikken. Zo verliest de PS in Henegouwen drie zetels in de peiling van Le Soir (nipt afgenomen voor een tweede PTB-zetel), maar is de derde verlieszetel weer ruim geconsolideerd in de Libre-peiling, terwijl het eigenlijk maar om 0,7% verschil in percentage gaat. In ons proportionele kiessysteem tellen niet de absolute cijfers, maar de verhoudingen. Eventueel ongenoegen in Wallonië lijkt niet ten gunste van de MR te zijn, wat natuurlijk in de zetelverdelingen mooi meegenomen is voor de PS. Vooral in Henegouwen (vroeger 19, nu 18 zetels, de grootste kieskring in Franstalige België) is er eigenlijk geen concurrentie.

De andere tendenzen zijn minder duidelijk. cdH wordt bij Le Soir op 10 zetels gepeild, en bij de Libre op 7 (een wereld van verschil). sp.a (12-12-12, of één verlies), CD&V (15-15-16, of één à twee verlies) en openVLD (12-10-11, tussen één en drie verlies) in alle enquêtes hangen rond dezelfde aantallen. LDD dient in West-Vlaanderen geen lijst in voor het Vlaams Parlement: cui bono ? Helpt dit de openVLD, of raakt Geert Bourgeois zo voorbij Hilde Crevits ? (ter herinnering: in 2009 -amper vijf jaar geleden- nog 28% CD&V <=> 10% N-VA <=> 13% Dedecker).

Vooral de peiling van de VRT ligt ver van de anderen: de hoge score voor groen en de slechte scores voor PVDA en VB komen niet terug in de andere onderzoeken. Traditioneel onderschat de VRT-peiling het "Vlaams Blok" en wordt Groen te hoog gezet. Bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in 2012 bleek dat eerste evenwel niet te kloppen, en wist De Wever wel degelijk het Blok zo goed als op te rollen. Gezien het communicerend vat tussen N-VA en VB ligt hier natuurlijk een belangrijk element van de verkiezingen... Als dit opnieuw gebeurt in de provincie Antwerpen (24 zetels Kamer, 33 Vlaams Parlement), dan is dit een doorslaggevende bonus voor de N-VA.

Meerderheden zijn dan weer vrij eenduidig. De hoge score van N-VA schept gemakkelijke N-VA/CD&V of N-VA/CD&V/VLD-meerderheden in het Vlaams Parlement. Met de VRT-enquête is een N-VA/VLD-meerderheid zelfs bijna mogelijk. Een olijfboom lijkt bijna uitgesloten, wegens geen Vlaamse meerderheid. De klassieke tripartite haalt (ook met de 20% voor CD&V in de Standaard-VRT-peiling) geen meerderheid in het Vlaams Parlement of in de Nederlandse taalgroep in de Kamer. De grootste "familie" wordt een zaak tussen N-VA en de socialistische partijen. Een tripartite heeft natuurlijk steeds een meerderheid in de Kamer, maar de sterren lijken toch te staan op rechtse regeringen op alle niveau's. N-VA/CD&V/VLD/MR zou zelfs een nipte meerderheid kunnen hebben (77/73) (met cdH erbij is de meerderheid natuurlijk ruimer, maar de kans lijkt klein dat het cdH in een dergelijke formule wil stappen). Met zowel een actieve PTB als de PS in de oppositie lijkt sociaal vuurwerk gegarandeerd, maar het lijkt zowat de enige combinatie die het programma van de Vlaams-Nationalisten ten uitvoer kan leggen.


Hieronder vindt u wat de voorgaande peilingen naar mijn inschatting geven in zetels. Zetels voor het Vlaams Parlement zijn moeilijk te voorspellen, aangezien de zes zetels voor de Brusselse Vlamingen bijna niet te peilen zijn (bij Le Soir en La Libre haalt de sp.a geen zetel in het Vlaams Parlement in Brussel, maar in het verleden is al gebleken dat dit vaak niet klopt).

de Standaard/VRT:
Kamer
Nederlandstaligen
pvda 0
Groen 8 (+2)
sp.a 12 (-1)
Cd&V 15 (-2)
N-VA 33 (+6)
openVLD 12 (-1)
VB 6 (-5)
LDD 1 (=)

Vlaams Parlement
groen 12 (+5)
sp.a 18 (-1)
CD&V 26 (-5)
N-VA 45 (+29)
openVLD 17 (-4)
VB 5 (-16)
UF 1 (=)

Le Soir/RTBf
Kamer
Nederlandstaligen
pvda 1 (+1)
Groen 6 (+1)
sp.a 12 (-1)
Cd&V 15 (-2)
N-VA 34 (+7)
openVLD 10 (-3)
VB 8 (-4)
LDD 1 (=)

Franstaligen
ptb 5 (+5)
Ecolo 8 (=)
PS 20 (-6)
cdH 10 (+1)
MR 17 (+2)
FDF 2 (-1)
pp 1 (=)

Vlaams Parlement

pvda 1 (+1)
groen 10 (+3)
sp.a 15 (-4)
CD&V 21 (-10)
N-VA 47 (+31)
openVLD 18 (-3)
VB 11 (-10)
UF 1 (=)

 
La Libre Belgique/RTL
Kamer
Nederlandstaligen
pvda 1 (=)
Groen 5 (=)
sp.a 12 (-1)
Cd&V 16 (-1)
N-VA 33 (6)
openVLD 11 (-3)
VB 8 (-4)
LDD 1 (=)

Franstaligen
ptb 4 (+4)
Ecolo 8 (=)
PS 23 (-3)
cdH 7 (-2)
MR 19 (+4)
FDF 1 (-2)
pp 1 (=)

Vlaams Parlement

pvda 1 (+1)
groen 8 (+1)
sp.a 19 (=)
CD&V 22 (-9)
N-VA 43 (+27)
openVLD 18 (-3)
VB 12 (-9)
UF 1 (=)

Geen opmerkingen: