maandag, september 12, 2016

Peiling La Libre Belgique oktober 2016

(bron afbeelding: Wikimedia Commons)

Een paar dagen terug brachten RTBf en La Libre Belgique hun politieke barometer voor oktober uit. Er verschenen in de kranten al zetelaantallen, hetzij rechtstreeks, hetzij in interviews met politici.

Voor wat ze waard zijn, geef ik nog even de mijne mee.

1. Cijfers peiling
Vlaanderen  Peiling 2014
N-VA 25,20% 31,88%
CD&V 15,60% 20,48%
Vlaams Belang 14,00% 5,92%
sp.a 14,90% 13,99%
groen 10,00% 8,70%
openVLD 14,00% 14,15%
PVDA 5,10% 2,53%


Wallonië Peiling 2014
PS 25,60% 30,90%
MR 23,50% 26,68%
cdH 10,50% 15,17%
Ecolo 9,20% 8,62%
PTB 14,60% 5,76%
PP 5,30% 4,60%
Défi 3,90% 2,90%


Brussel Peiling 2014
PS 19,80% 25,60%
MR 20,10% 21,90%
FDF 11,30% 10,80%
Ecolo 12,90% 10,50%
cdH 6,50% 9,40%
PTB/PVDA 7,50% 4,00%
N-VA 4% 2,60%
openVLD 2,60% 2,60%
PP 3% 2,80%
VB 2,40% 2,30%
sp.a 1,50% 2,00%
groen 1,80% 1,20%
CD&V 1,90% 1,90%

2. Zetels
De verhoudingen uit de peiling toegepast op de stemcijfers uit 2014 (regionale parlementen) geeft de volgende verhoudingen in zetels:


Vlaanderen Kamer Verschil
N-VA 24 -9
CD&V 16 -2
Vlaams Belang 12 9
sp.a 13 0
groen 7 1
openVLD 13 -1
PVDA 2 2

Vlaanderen Vlaams Parlement Verschil
N-VA 32 -10
CD&V 19 -7
Vlaams Belang 16 10
sp.a 18 1
groen 12 3
openVLD 17 0
PVDA 3 3
UF 1 0

Kamer:
N-VA verliest een beetje overal zetels, het meeste in Antwerpen (grootste kieskring). Het VB gaat een gelijkaardig aantal zetels vooruit, maar proportioneel meer in andere provincies dan in Antwerpen (waar het bijna uit de Kamer verdwenen was, zoals West-Vlaanderen, Limburg of Vlaams-Brabant). De PVDA pakt twee zetels in Antwerpen. In Oost-Vlaanderen is het heel nipt (4,74%). Een eerste PVDA-zetel zou ten koste van de openVLD gaan (4,28%). 

Vlaams Parlement:
Gelijkaardige gegevens. Een iets grotere winst voor het VB, louter door het spel van de laatste quotiënten. Zittende meerderheid is uiteraard nog comfortabel (68/118, dus zonder de zes Brusselse Vlamingen). N-VA en VB samen nemen 48 van de 118 zetels in, of meer dan 40%, wat meteen een coalitie van de drie traditionele partijen met groen noodzakelijk maakt om een alternatieve meerderheid te vormen. In Limburg zou het kunnen lukken voor de PVDA het Vlaams Parlement (12 zetels te verdelen, score boven de 5% is realistisch).

Franstalig België Kamer Zetels 2014 Verschil
PS 19 23 -4
MR 18 20 -2
cdH 6 9 -2
Ecolo 6 6 -1
PTB 10 2 8
PP 2 1 1
FDF 2 2 0

Ik zie een iets grotere winst voor de PTB, die in Luik (nipt) de laatste zetel zou kunnen kapen en op gelijke hoogte komen met de PS (20,48% tegenover 24,85%, opnieuw louter door het spel van de laatste quotiënten), en in Henegouwen nipt (4,37% <=> 4,25%) de laatste zetel zou kunnen nemen ten nadele van dezelfde PS. Opvallend is dat de PTB in Namen vóór cdH en Ecolo zou kunnen komen, en daar als derde hond zou kunnen meespelen (12,32% tegenover 11,12% resp. 10,40%). Of dit in realiteit zo uitdraait, is maar de vraag. cdH heeft in Namen de burgemeester (en vice-minister-president van de Waalse  Regering). 

[de facto worden alle Brusselse zetels ingenomen door Franstalige partijen; de Brusselse gegevens zijn hierin mee vervat]

3. Conclusie
Versterking tendensen vorige peilingen. Verlies van N-VA op de rechterflank lijkt niet te leiden tot winst voor de traditionele partijen. De erosie van de PS ten gunste van de PTB zou op termijn moeten leiden naar een tripartite in Franstalig België. MR, PP en PTB hebben samen 30 van de 63 Franstalige zetels. Een comfortabele federale meerderheid zonder N-VA zou eigenlijk een tripartite aan Franstalige kant vereisen. Wat meteen ook het enige alternatief zou kunnen zijn voor de huidige configuratie. De verdere afkalving van de cdH (relatief gezien neemt de PTB zetels in door te verhogen in de pikorde, ook in de provincies buiten Luik en Henegouwen) is ook een sluipend symptoom van de verzwakking van het draagvlak voor de traditionele coalities.

Geen opmerkingen: