woensdag, februari 29, 2012

Ars oratoria

De top van het Franse politieke métier: een retorische vergelijking van de stijlen en het taalgebruik van Nicolas Sarkozy en Bertrand Delanoë (opgenomen eind 2007). Met de semioticus Denis Bertrand (Paris VIII) en taalkundige Jean Veronis (Université de Provence).

(als de embedded player niet werkt, kan men ook op de site van de ina terecht)

"75%"

Even kort aangeven waarom François Hollande met een dergelijk voorstel afkomt:


Hollande voert campagne voor de tweede en de eerste ronde tegelijk:
  • Een deel van de onderwijzers recupereren, die in 2007 de PS verlaten hebben voor François Bayrou en in de tweede ronde niet voor Royal wilden stemmen (= centrumcampagne, tweede ronde)
  • Tegelijk verhinderen dat Jean-Luc Mélenchon (cf. video: "debat" met Le Pen), die een veel duidelijker discours heeft, hem stemmen afneemt in de eerste ronde (cf. "au premier tour on choisit, au second on élimine"); Hollande wil in de eerste ronde voor Sarkozy staan.
(allemaal nogal klassiek; zorgt voor media-aandacht, verdrukt kleinere linkse kandidaat, maakt verschil met rechts duidelijk...)

maandag, februari 27, 2012

Morgen rechtshistorische causerie

Ter herinnering: morgen breng ik een rechtshistorische causerie over mijn lopende doctoraatsonderzoek, onder de titel "Le droit contre l'empire: anti-hegemonisch discours tussen Europese staten, 18de eeuw en post-1945" (zie facultaire website). De toegang is gratis, maar beperkt tot het aantal voorhanden zijnde plaatsen. Wie komt, laat dat best weten op Karin.Pensaert@UGent.be.

(in tegenstelling tot wat eerder werd aangegeven, gaat dit door in de facultaire raadszaal en niét in het vergaderlokaal van de Vakgroep Grondslagen & Geschiedenis van het Recht)

zaterdag, februari 25, 2012

"Gent onafhankelijk" (ARTICLE: "So Great A Revolution. Charles Townshend and the Partition of the Austrian Netherlands, September 1725", Dutch Crossing XXXVI (2012), No. 1, 50-68)


Gisteren verscheen mijn artikel "‘So Great a Revolution’: Charles Townshend and the Partition of the Austrian Netherlands, September 1725" in het tijdschrift Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies. De tekst gaat over een tot dusver weinig bekend splitsingsplan voor België. Oostende en Brugge komen in Engelse, Antwerpen in Nederlandse handen. Gent wordt een onafhankelijke vrijstaat, waar beide vreemde machten wel een stevige vinger in de pap houden.

Het plan vond (helaas ?) weinig gehoor bij Horatio Walpole, ambassadeur in Parijs (onder andere omdat -in zijn ogen- de plaatselijke "kwezelige" bevolking al te zeer onder de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk stond). Ik leg uit waarom het falen van deze poging eigenlijk niet zo belangrijk is, als je kijkt naar de bredere context. De redenen voor de afkeuring, en de manier waarop het voorstel geformuleerd zijn, zeggen ons meer over wat in 1725 echt telt voor het management van het Europese statensysteem (onder andere -hoe kan het ook anders- het juridisch kader). In de fantasie van de stormachtige Engelse minister van Buitenlandse Zaken zien we wat aanvaardbaar is, en wat niet...

Abstract (Engels):
This article examines an exchange of dispatches between two prominent eighteenth-century British foreign policy makers, Charles Townshend (1674–1738) and Horace Walpole (1678–1757), wherein the former proposed a par- tition of the Southern Netherlands. In the immediate aftermath of the 1725 Ripperda treaty, whereby Austrian Habsburgs and Spanish Bourbons surprisingly came together in a potential new universal monarchy, Townshend saw opportunities to diminish Emperor Charles VI through conquest of his positions in the Low Countries. Habsburg, and not France, is seen as the main menace to European stability. Although the plan was never put into practice and consequently but scantly discussed in historiography, the arguments put forward by both men reveal crucial long-term thinking patterns. Townshend adapted his aggressive plans to the prevailing ideational dominance of balance-of-power-thinking after the 1713 Peace of Utrecht.

De tekst kan hier worden gedownload.

vrijdag, februari 24, 2012

woensdag, februari 22, 2012

"Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen" nu ook verkrijgbaar in Oudenaarde

 

Mijn boek Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie (1707-1708), dat onlangs verscheen als volume CVIII in de rechtshistorische reeks "Standen en Landen/Anciens Pays et Assemblées d'États", wordt ook te koop aangeboden door de Geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, van zijn kastelnij en van den lande tusschen Maercke en Ronne.

Zoals onder andere blijkt uit het logo van de stad op de kaft, heeft het stadsbestuur deze publicatie ondersteund door een voorafname. Het boek kan worden aangeschaft tegen aanzienlijke korting ten op zichte van de winkelprijs (30%).

Aankoop kan gebeuren door overschrijving van € 42,5 op het volgende rekeningnummer:
Geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde
Maagdendale 13,
9700 OUDENAARDE

BIC-nummer: GEBABEBB
IBAN-nummer BE 57 2850 2378 5035

Meer informatie bij het stadsarchief op archief@oudenaarde.be. Aangezien het gaat om de exemplaren van een voorafname, is de voorraad wel beperkt. First-come, first-served...

zaterdag, februari 18, 2012

Sinn over de EurocrisisBijzonder interessante lezing van de Duitse economieprof Hans-Werner Sinn over de eurocrisis, opgenomen in München afgelopen december. Twee uur, maar de moeite om volledig uit te kijken:

1° Voor Sinn is het grootste risico van een eventuel einde van de euro niét dat de Duitse export duurder wordt, maar wél dat 500 miljard aan vorderingen van de Bundesbank tegen het ECB-systeem onzeker worden
2° Hij stelt dat de PIIGS-landen hun gedaalde staatsobligatierentes niet gebruikt hebben om de schuld af te bouwen of hun eigen economie aan te zwengelen, maar... om Duitse producten te kopen
3° Deze aankopen werden gefinancierd door de nationale banken, "mit der Notenpresse" (met de geldpers), door korte-termijnkredieten bij de ECB, aan bijzonder lage tarieven
4° Als zekerheid voor deze kredieten vroeg de ECB om staatspapier (initieel met rating A-, nu veel minder, gezien de crisis)
5° Resultaat: aan het einde van het verhaal heeft Duitsland zijn producten geëxporteerd voor... lucht.

Sinn's conclusie: via de ECB worden de zuidelijke euro-landen al veel langer dan vandaag geholpen. Hij vindt het ongezond om de factuur steeds voor zich uit te schuiven, en zou liever een Amerikaans model invoeren. Elk jaar rekenen de nationale banken hun onderlinge vorderingen af, in "goldbacked securities" (= "cash", in plaats van vorderingen die gedekt worden door staatspapier). Wie problemen heeft om zijn rekeningen te betalen, kan twee jaar hulp krijgen. Daarna volgt er automatisch een haircut. Lukt ook dat niet, dan is er een staatsbankroet. Wat, voor alle duidelijkheid, in de eerste plaats een probleem is voor wie geld geleend heeft aan de staat in kwestie (= hoofdzakelijk banken, private investeringsfondsen...).

Als jurist ben ik absoluut niet gekwalificeerd om dit te beoordelen, maar de redenering en de doceerstijl spreken in elk geval bijzonder aan. (update 18 november 2012: een stuk van Paul De Grauwe stelt de relevantie van Sinn's criterium, de Target 2-vorderingen, erg in vraag, zie bespreking op de site van de Frankfurter Allgemeine Zeitung).

dinsdag, februari 14, 2012

Melandri over Obama


Pierre Melandri, een van de grote VS-kenners in Frankrijk en een van mijn proffen in Sciences Po, was gisterochtend te gast bij Thierry Garcin (Les Enjeux Internationaux, France Culture). Hij maakt een kritisch bilan van Obama's electorale strategie sinds de rammeling van de congresverkiezingen in 2010 en trekt een duidelijke parallel met Franklin Roosevelt in de jaren '30. De podcast kan hier worden beluisterd.