donderdag, januari 18, 2018

zaterdag, januari 13, 2018

BOEK: Frederik DHONDT, Gestolde macht. Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. Brussel: ASP/VUBPress, 2017, 463 p. ISBN 9789057187032, € 34,95.

(bron afbeelding: ASP)

Binnenkort verschijnt bij ASP/VUBPress Gestolde macht. Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. Het boek biedt een schets van het staatsbegrip vanaf de vroegmoderne tijd (16de-18de eeuw) en van de ontwikkeling van het recht tussen staten. Het tweede deel behandelt Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Rusland en China. De klemtoon ligt op gelijkenissen en verschillen met de hedendaagse Belgische casus. Aanbevolen literatuur, websites en databanken leiden de lezer naar verdere verdieping.

Dit boek wordt in het tweede semester gebruikt als handboek bij het opleidingsonderdeel Inleiding tot de Voornaamste Moderne Staten (eerste jaar bachelor of laws in de rechten, keuzevak bachelor politieke wetenschappen of economie). Ik doceer dit typische VUB-vak sinds 2015-2016.  Vroeger werd dit gedoceerd door rechtshistorici John Gilissen en Michel Magits. Het vak bevindt zich op het snijvlak van rechtsvergelijking, politieke wetenschappen, ideeëngeschiedenis en rechtsgeschiedenis, met als centraal object de relativiteit van publiekrecht en instellingen. Gezien mijn eigen onderzoeksachtergrond (geschiedenis van het internationaal recht en de diplomatie, 18de-19de eeuw) is het traditioneel comparatieve luik aangevuld met aandacht voor de gemeenschappelijke wortels van de "moderne staat" in het Ancien Régime en de internationale rechtsorde.

Het boek kan aan € 34,95 worden vooraf besteld bij uitgeverij ASP/VUBPress. VUB-studenten bekomen een voordeeltarief bij de VUB Standaard Student Shop.

Inhoudstafel en voorwoord kunnen worden geraadpleegd op academia.edu.

woensdag, december 06, 2017

BOEK: Paul DE HERT & Frederik DHONDT (eds.), Bewogen door maatschappelijke ontwikkelingen. Liber Amicorum Jef Van Bellingen (Brussel: ASP/VUBPRess, 2017), 266 p. ISBN 9789057186929, € 29,5


Jef Van Bellingen doceerde decennialang politieke filosofie en rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij vormde generaties filosofen en juristen in inspirerende colleges. Zijn brede wetenschappelijke belangstelling reikt van de Duitse jurist Carl Schmitt, over wie hij promoveerde onder leiding van Maurice Weyembergh, tot de bekommernissen en kansen van de multiculturele samenleving. Meer dan twintig collega’s uit binnen- en buitenland brengen een bijdrage in dit collectieve huldeboek, dat hem door de vakgroep Metajuridica wordt aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat.

Inhoudstafel:

Dankwoord
Paul De Hert (VUB/Tilburg) & Frederik Dhondt (VUB/UA/UGent-FWO)De gevierde aan het woord: interview met Jef Van Bellingen

 Rechtsfilosofie
Maurice Weyembergh (VUB/ULB)
Over alteriteit als politiek begrip


Jean-Marc Piret (Rotterdam/VUB)
De actualiteit van Carl Schmitt. Contraterrorisme en de terugkeer van de verdrongen uitzonderingstoestand in Duitsland


Frank Judo (KU Leuven)
Het onvermijdelijke oxymoron. Rechtstatelijke variaties op een Schmittiaans thema


Maarten Colette (VUB)
Oogklepdenken


Serge Gutwirth (VUB)
Gelukkig zijn de commons terug …


Recht en zusterdisciplines
Frederik Dhondt (VUB/UA/UGent-FWO)
Tussen tekst en context: de volkenrechtsgeschiedenis en haar bronnenperimeter


Ann Pauwels (KU Leuven/VUB)
Het aansprakelijkheidsregime voor VN-vredesoperaties: recente ontwikkelingen en tendensen. Draagt de Nederlandse rechtspraak bij aan een rechtvaardige aanpak?

Philippe Colle (VUB)
Le mythe de la tolérance absolue

Eric Brewaeys (VUB/Raad van State)
Wereldvreemd in een heerlijke nieuwe wereld

Stefan Somers (VUB)
Over mensenrechten en contractvrijheid. Enkele beschouwingen over de begrenzing van het privaatrecht, contractvrijheid, grondwettelijke toetsing en democratie

 Filosofie

Mustafa Latifi (Tunis)Du rapport entre partisan et terroriste « global »

Johanna Brankaer (Münster)Symposion: over de geliefde van de filosoof

Else Walravens (VUB)‘Atheisterey, Unglaube, Irreligion’ – Moses Mendelssohns negatieve inschatting van het atheïsme

Jacques De Visscher (St. Lucas/Nijmegen)‘Vannacht komt de tandenfee’ – Over waakzame subjectivititeit

Jan Van den Brande (demens.nu)Naar een filosofie van de gebeurtenis

Johan Stuy (VUB)De geboorte van het recht uit de ethisch-politieke strijd om erkenning. Hegel door de lens van Axel Honneth

Marc Van den Bossche (VUB)Democratie: een religie van liefde

Imen Riahi (Tunis)Le processus cérébral cartéstien ou le cogito en tant qu’événement neuropsychologique

Chiheb Laalai (Tunis)Avec Marion dans les labyrinthes cartésiens. La question de l’autrui comme âbime

Jeffrey Tyssens (VUB)Dimensies van geritualiseerde genootschappelijkheid in de Verenigde Staten van Amerika 

Over de auteurs

Bestellen kan bij de uitgever.

Op 14 december wordt Jef Van Bellingen uitgezwaaid bij deBuren in centrum Brussel. Inschrijven voor het event kan hier.

zondag, november 26, 2017

PODCAST: La Catalogne, toujours dissidente ? (France Culture, Concordance des Temps)

(Karel van Habsburg als pretendent op de Spaanse troon; bron: Wikimedia Commons)

Aangezien de tijd kostbaar is, publiceer ik nog zelden iets op deze blog.

Maar dit verdient absoluut een vermelding: de uitzending van Jean-Noël Jeanneney over Catalonië. Alles wat u ooit wou weten, met deskundig commentaar van een geaggregeerd historicus (Benoît Pellistrandi), corresponderend lid van de Spaanse Koninklijke Academie voor Geschiedenis en auteur van een geschiedenis van hedendaags Spanje bij Perrin. De uitzending dateert al van 2013, maar werd onlangs hernomen, gezien de actualiteit.

Komen aan bod: het Catalaanse parlementarisme (ouder dan het Engelse), de taal (even oud als het Castiliaans, verboden in het openbaar door Franco), de ambivalente relatie met Frankrijk (aanspreekpunt tijdens de opstand tegen Filips IV, maar motor van centralisatie onder Filips V), de economische ontwikkeling in de achttiende eeuw, de urbanisatie en modernisering in de negentiende eeuw, de impact van de twintigste eeuw op het nationalisme.

URL: https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-catalogne-toujours-dissidente-jusquou.

zaterdag, juni 10, 2017

INTERVIEW: Van Empire tot Brexit (Klara: Trio, 10 juni 2017)

(bron afbeelding: Brill)

Ik was vandaag te gast bij Werner Trio op klara, samen met Johan Verberckmoes (KUL, nieuwe geschiedenis) om commentaar te leveren bij de recente politieke actualiteit in Groot-Brittannië, vanuit historisch perspectief.

De uitzending kan herbeluisterd worden via radioplus of via de podcast.

Zie ook passage op TerZake (29 mei, 21:38) over 300 jaar Russisch-Franse betrekkingen.

donderdag, mei 04, 2017

MEDIA: interviews rond Franse presidentsverkiezingen (Trends, MO, deredactie.be, radio1)


 
 (bron afbeelding: globalresearch.ca)

De afgelopen weken gaf ik nog een paar keer commentaar bij de Franse presidentsverkiezingen. Het was niet altijd mogelijk alles onmiddellijk hier te vermelden. Wie wil inpikken, kan nog steeds online lezen of luisteren:
  • Interview door Alain Mouton (Trends) over het economische programma van Macron (24 april, hier)
  • Interview door Arnaud Dedecker (MO) over het buitenlandprogramma van Mélenchon en Le Pen (22 april, hier)
  • Interview in #deOchtend door Ruth Roets (Radio1) over de eerste ronde (24 april) (herbeluister hier, vanaf 2:11) en de tweede ronde (3 mei) (herbeluister hier, vanaf 1:10)
  • Interview voor deredactie.be door Judit Verstraete (onderwerp: regionale spreiding eerste ronde, zie hier) en Kirsten Sokol (onderwerp: resultaat van de PS-kandidaat, zie hier)

maandag, april 24, 2017

COMMENTAAR: Met Macron naar een nieuwe consensus ? (De Morgen, 24 april 2017)

(eerste ronde; bron: Le Monde)

Ik schreef een commentaar na de eerste uitslagen van gisteren voor De Morgen.

De kwalificatie van Emmanuel Macron en Marine Le Pen voor de tweede ronde is historisch. Socialisme en gaullisme, die het Franse politieke landschap hebben gemaakt sinds 1958, zijn in elkaar geklapt in de stembus. Benoît Hamon (PS) deed het met 6,8% enkel nipt beter dan de historisch slechte uitslag van Gaston Deferre in 1969. De score van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon (19%) is onuitgegeven, en een bijzonder sterk exploot.
Hoe het verder gaat leest u hier, of op de pagina's 2 en 3 van de krant.