woensdag, oktober 24, 2012

Prijs voor Historisch Onderzoek 2012 (Provincie Oost-Vlaanderen)


Ik vernam vanochtend per brief dat ik voor mijn boek, Op Zoek naar Glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie, 1707-1708, de Prijs voor Historisch Onderzoek 2012 van de Provincie Oost-Vlaanderen (€ 5 000) toegekend krijg. De Deputatie besliste over de toekenning op unaniem advies van een jury, traditioneel bemand door professoren van diverse Belgische universiteiten (zie site provincie Oost-Vlaanderen, nieuwsbericht en nieuwsbericht facultaire website).

Dit nieuws is uiteraard verheugend. De Prijs heeft als objectief om wetenschappelijk onderzoek te belonen, maar ook om de verspreiding ervan in de samenleving te bevorderen. Geen overbodige luxe in een tijd van A-tijdschriften, waar wetenschappers gewillig inhoud aanleveren die achter slot en grendel gaat bij een dure uitgever (zie daarover bijvoorbeeld de discussie rond het European Journal of International Law, dat eraan denkt zijn uitgever gewoon te dumpen en alles gratis on-line te brengen).

In het voorjaar 2013 komt er een publieke uitreiking, waar ook de laureaten van de andere prijzen gehuldigd zullen worden.

Wie het boek wil bestellen, kan dat hier.

Geen opmerkingen: