dinsdag, januari 22, 2013

Internationale vraagstukken

 (bron kaart: ammanvoice.blogspot.com)

Twee bijzonder interessante onderhouden op Les enjeux internationaux (France culture):
- ere-kolonel Jean-Louis Dufour (publicist en consultant, auteur van een handig overzichtswerk over internationale crises), over de Franse interventie in Mali ("Terrorisme is geen doel, maar een methode; zeggen dat je kampt tegen het terrorisme, is eigenlijk een non-sens"), met een lijstje van de momenteel interventie-bereide Afrikaanse staten (podcast), een analyse van de 3 bewapende groeperingen op het terrein ("Vrijheid, eerder dan religieus fundamentalisme")
- Pierre Hazan (ScPo/Genève) over het Internationaal Strafhof en het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag: (podcast); Houdt het ICC zich te veel bezig met Afrika ? Hoe zit het met de politieke perceptie van het Strafhof en het Joegoslaviëtribunaal, of hun "instrumentele" dimensie (= het gebruiken van een beschuldiging van oorlogsmisdaden als voorwendsel om niet te onderhandelen, om de achterban te mobiliseren tegen de tegenstander) ?; wat te denken van de recente vrijspraak van Kroatische generaals, waaronder de fameuze Gotovina, in beroep bij het Joegoslaviëtribunaal (zie ook Jens David Ohlin op EJIL:Talk!) ? Quid de bredere beweging naar strafrechtelijke aansprakelijkheid van (voormalige) staatshoofden of gezagsdragers (Chili, Argentinië, Spaanse burgeroorlog) ?
- In een ander register interessant: de discussie over de Kadi-case op EJIL:talk (voor niet-ingewijden: dit betreft een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg, waarbij het Hof voorrang gegeven heeft aan de rechtsbescherming binnen de Europese Unie, boven een resolutie van de VN-Veiligheidsraad rond terrorisme), n.a.v. een artikel in het tijdschrift; de discussie lijkt zeer theoretisch, maar heeft enerzijds praktische juridische gevolgen voor komende procedures, en zegt anderzijds iets over de onvolkomendheden van het VN-systeem en de juridische (hiërarchische ?) integratie van de wereld, die eerder regionaal dan universeel is; wat dan ook weer vragen oproept bij de groeiende tendens om van het internationaal recht een strafrecht (en dus een sterker moreel geconnoteerd recht) te maken... De verschillende nationale rechtstradities (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, VS...) brengen eigen interpretaties van deze uitspraak (waar een andere weg wordt genomen dan bij een vergelijkbaar geval voor het EHRM in Straatsburg, dat net wél de VN-richtlijn volgt). Een mooi voorbeeld is het gebruik van het begrip "Solange", dat refereert aan stevige arresten van het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, over de verhouding tussen de Duitse en Europese rechtsorde.

Geen opmerkingen: