dinsdag, augustus 27, 2013

Doctoraatsverdediging - Soutenance de thèse - Ph.D.-defence (Het Pand, 13 September 2013)
Afbeelding: Louis-Michel Dumesnil, De ontvangst van Cornelis Hop als ambassadeur van de Staten-Generaal aan het hof van Lodewijk XV, 24 juli 1719 (detail), 1720-1729 (Rijksmuseum)

  (le français suit - English version below)

Ik heb de eer uit te nodigen tot de openbare verdediging van zijn proefschrift met het oog op het behalen van de graad van doctor in de Rechten:

“Balance of Power and International Law. European Diplomacy and the Elaboration of International Order. 18th Century and Post 1945”

Promotor

Prof. dr. D. Heirbaut (UGent, Vakgroepvoorzitter Grondslagen en Geschiedenis van het Recht)

Jury
Prof. dr. P. Taelman (UGent, Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid) (voorzitter)
Prof. dr. L. Bély (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier)
Prof. dr. R. Lesaffer (KULeuven/Tilburg University, pro-decaan)
Prof. dr. R. Vermeir (UGent, Voorzitter Instituut voor Vroegmoderne Geschiedenis)
Prof. dr. A. Wijffels (UCLouvain/Leiden/CNRS Dijon)
Prof. dr. M. Maresceau (UGent, Jean Monnet Chair ad personam EU Legal Studies)
Prof. dr. R. Opsommer (UGent, Instituut voor Rechtsgeschiedenis/Stadsarchief Ieper)
Prof. dr. E. Somers (UGent, Vakgroepvoorzitter Internationaal Publiekrecht, pro-decaan)

Plaats en uur
Cultuur- en Congrescentrum “Het Pand” (UGent)
Zaal “Rector Vermeylen” (tweede verdieping) om 17:00
Onderbergen 1
B-9000 GENT
http://www.ugent.be/het-pand/
Na afloop van de verdediging wordt een receptie aangeboden.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 6 September 2013:
verdedigingfrederikdhondt@gmail.com.

Bereikbaarheid
Tram 1 of 24 vanaf het station Gent Sint-Pieters, halte “Korenmarkt” (5 minuten te voet).
Parking P7 Sint-Michiels (overzijde van de straat), of P8 Ramen (5 minuten te voet).

Version française
J’ai l’honneur de vous inviter à la soutenance publique de ma thèse de doctorat en droit intitulée :

“Balance of Power and International Law. European Diplomacy and the Elaboration of International Order. 18th Century and Post 1945”
Directeur de thèse
Prof. dr. D. Heirbaut (UGent, président du Département de Théorie et d’Histoire du Droit)

Jury
Prof. dr. P. Taelman (UGent, doyen de la Faculté de Droit)
Prof. dr. L. Bély (Université Paris-Sorbonne)
Prof. dr. R. Lesaffer (KULeuven/Tilburg University, ancien doyen)
Prof. dr. R. Vermeir (UGent, Département d’Histoire, président de l’Institut d’Histoire Moderne)
Prof. dr. A. Wijffels (UCLouvain/Leyde/CNRS Dijon)
Prof. dr. M. Maresceau (UGent, Chaire Jean Monnet ad personam, président du Département de Droit Européen)
Prof. dr. R. Opsommer (UGent, Institut d’Histoire du Droit)
Prof. dr. E. Somers (UGent, président du Département de Droit International Public, ancien doyen)

Lieu
Centre Culturel et de Congrès « Het Pand »
Salle « Rector Vermeylen »
Onderbergen 1
B-9000 GAND
http://www.ugent.be/het-pand/
La soutenance sera suivie d’une réception.

Prière de bien vouloir confirmer votre présence avant le 6 septembre 2013: verdedigingfrederikdhondt@gmail.com.

Accès
Tram 1 ou 24 depuis la gare de Gand Saint-Pierre, arrêt « Korenmarkt » (5 minutes à pied).
Parking P7 Sint-Michiels (en face du « Pand ») ou P8 (5 minutes à pied).

English version

I have the honour to invite you to the public defence of my Ph.D.-thesis in Law on Friday 13 September 2013:

“Balance of Power and International Law. European Diplomacy and the Elaboration of International Order. 18th Century and Post 1945”

Supervisor
Prof. dr. D. Heirbaut (UGent, department chair, Department of Jurisprudence and Legal History)

Jury
Prof. dr. P. Taelman (dean of the Ghent Law Faculty)
Prof. dr. L. Bély (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier)
Prof. dr. R. Lesaffer (KULeuven/Tilburg Law School, former dean)
Prof. dr. R. Vermeir (UGent, Department of History, chair of the Early Modern History Institute)
Prof. dr. A. Wijffels (UCLouvain/Leiden/CNRS Dijon)
Prof. dr. M. Maresceau (UGent, Jean Monnet Chair ad personam EU Legal Studies)
Prof. dr. R. Opsommer (UGent, Legal History Institute/City of Ypres Archives)
Prof. dr. E. Somers (UGent, department chair, Department of Public International Law, former dean)

Venue
Culture- and Convention Centre “Het Pand”
Room “Rector Vermeylen” (2nd floor), 17:00
Onderbergen 1
B-9000 GHENT
http://www.ugent.be/het-pand/

You are cordially invited to the reception afterwards.
Please RSVP before 6 September 2013:
verdedigingfrederikdhondt@gmail.com.

Access
Tram 1 or 24 from the Ghent Sint-Pieters station, stop “Korenmarkt” (5 minute walk).
Parking garage P7 Sint-Michiels (across the street) or P8 Ramen (5 minute walk).


Geen opmerkingen: