vrijdag, februari 21, 2014

Samenvattingen doctoraat (NjW/Handelingen Geschiedkundige Kring Oudenaarde)

http://search.ugent.be/meercat/x/view/ser01/000010506

http://www.kluwer.be/njw

Twee Nederlandstalige signaleringen van mijn doctoraatsverhandeling verschenen onlangs:
- Bijdrage "Machtsevenwicht en internationaal recht", Nieuw juridisch Weekblad nr. 296 (12 februari 2014), p. 142
- Samenvatting (10 p.) in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne vol. LI (2013), pp. 301-310

Geen opmerkingen: