woensdag, november 18, 2015

CONGRESBIJDRAGE: Bij uitsluiting aan den Souverein, zonder eenige de minste ruggenspraak ?’ Soevereiniteit, grondwet en volkenrecht, van Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot Koninkrijk België [200 jaar Grondwet van 1815] (Brussel: KVAB, 13 NOV 2015)

(bron afbeelding: blogger)

Ik presenteerde op het congres 200 jaar Grondwet 1815, georganiseerd door het Montesquieu Instituut (Nederland) en de KVAB een hoofdstuk met als titel "Bij uitsluiting aan den Souverein, zonder eenige de minste ruggenspraak ?’ Soevereiniteit, grondwet en volkenrecht, van Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot Koninkrijk België".

De definitieve versie werd in 2016 gezamenlijk gepubliceerd door Die Keure en Boom Juridische Uitgevers (cf. hier).

Geen opmerkingen: