zaterdag, januari 13, 2018

BOEK: Frederik DHONDT, Gestolde macht. Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. Brussel: ASP/VUBPress, 2017, 463 p. ISBN 9789057187032, € 34,95.

(bron afbeelding: ASP)

Binnenkort verschijnt bij ASP/VUBPress Gestolde macht. Historische en vergelijkende inleiding tot het publiekrecht. Het boek biedt een schets van het staatsbegrip vanaf de vroegmoderne tijd (16de-18de eeuw) en van de ontwikkeling van het recht tussen staten. Het tweede deel behandelt Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Rusland en China. De klemtoon ligt op gelijkenissen en verschillen met de hedendaagse Belgische casus. Aanbevolen literatuur, websites en databanken leiden de lezer naar verdere verdieping.

Dit boek wordt in het tweede semester gebruikt als handboek bij het opleidingsonderdeel Inleiding tot de Voornaamste Moderne Staten (eerste jaar bachelor of laws in de rechten, keuzevak bachelor politieke wetenschappen of economie). Ik doceer dit typische VUB-vak sinds 2015-2016.  Vroeger werd dit gedoceerd door rechtshistorici John Gilissen en Michel Magits. Het vak bevindt zich op het snijvlak van rechtsvergelijking, politieke wetenschappen, ideeëngeschiedenis en rechtsgeschiedenis, met als centraal object de relativiteit van publiekrecht en instellingen. Gezien mijn eigen onderzoeksachtergrond (geschiedenis van het internationaal recht en de diplomatie, 18de-19de eeuw) is het traditioneel comparatieve luik aangevuld met aandacht voor de gemeenschappelijke wortels van de "moderne staat" in het Ancien Régime en de internationale rechtsorde.

Het boek kan aan € 34,95 worden vooraf besteld bij uitgeverij ASP/VUBPress. VUB-studenten bekomen een voordeeltarief bij de VUB Standaard Student Shop.

Inhoudstafel en voorwoord kunnen worden geraadpleegd op academia.edu.

Geen opmerkingen: