zondag, november 20, 2005

Quiz Animo StuGent

Beetje vroeg om het aan te kondigen, maar desalniettemin van levensbelang: op 20 december kan u zichzelf komen testen op de Quiz van Animo StuGent (19:30, tv-klas de Brug). Be prepared... inschrijven bij uw dienaar.

Aansluitend volgt een kleine fuif in de Tequila (Stalhof). Nadere informatie: check www.animostugent.be

maandag, november 14, 2005

R.I.P. Fernand Vandamme

Prof. Vandamme heeft zijn vervroegde pensionering aangevraagd. Jolijt alom. Proficiat aan de verontwaardigde studentenpetitie.